Newsletter

Lublin, dnia 31 lipca 2020 roku

 

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU AUTO-EURO S.A W SPRAWIE ZŁOŻENIA AKCJI

 

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

Zarząd Auto-Euro S.A. z siedzibą w Lubilnie, ul. Nałkowskich 5, 20-470 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000036835, kapitał zakładowy: 500 000,00 zł, opłacony w całości, NIP 712-13-97-862, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Nałkowskich 5, 20-470 Lublin.

 

 

Zarząd Auto-Euro

(-)Marek Pielaszkiewicz

(-)Maciej Wardawy

 

 

sprawdź ofertę

Najnowsze części do wybranych samochodów dostępne w naszej bogatej ofercie.

nasze oddziały

Zobacz lokalizację oddziałów firmy Auto Euro - Części Samochodowe.

zamów części

Znajdź wybrane części do Twojego samochodu i zamów je w naszej firmie!