Newsletter

REJESTRACJA

Warunki handlowe (rabat na poszczególne linie produktowe, warunki dostaw, sposób i termin rozliczeń) są ustalane dla każdego Odboircy indywidualnie i  możecie Państwo uzyskać je po z zarejestrowaniu się w gronie naszych klientów.

W celu rejestracji należy przesłać dokumenty rejestracyjne firmy: NIP, REGON, Zgłoszenie działalności gospodarczej lub KRS za pomocą e-mail na adres: biuro@autoeuro.com.pl lub dostarczyć bezpośrednio do Działu Sprzedaży.

Rejestracji można dokonać również za pośrednictwem naszych przedstawicieli handlowych, do których numeru telefonów i adresy znajdziecie państwo w zakładce KONTAKT.

 

ZAMÓWIENIA

zarejestrowani Odbiorcy mogą skłądać zamówienia poprzez :

  • kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 oraz w soboty w godzinach 8:00-14:00 pod numerami działu sprzedaży telefonicznej;

  • faksem i drogą elektroniczną (mail, internet) przez cała dobę;

  • poprzez przedstawiciela handlowego;

  • za pomocą programu Terminal lub FL Katalog (dostęp przez 24h on-line do systemu sprzedaży umożliwiający podgląd na aktualne stany magazynowe, blokowanie towaru podczas rezerwacji, korekty zamówień czekających na realizację, podgląd wystawionych dokumentów, możliwość importu faktur, przegląd płatności, możliwość dołączania komentarza do każdego zamówienia). System ten może być wykorzystywany wyłącznie przez zarejestrowanych Odbiorców firmy AUTO EURO SA posiadających stałe łącze internetowe. Uzyskanie dostępu do terminala można uzyskać poprzez przedstawicieli handlowych lub bezpośredni kontakt z Kierownikem Działu Sprzedaży lub kierownikiem właściwego oddziału.

DOSTAWY

1. Odbiorcy z województwa lubelskiego oraz z powiatów przyległych do niego, objętych codziennymi trasami mogą korzystać z bezpłatnego transportu oferowanego przez AUTO EURO SA w systemie dostaw dziennych. Przybliżony czas realizacji zamówień realizowanych z magazynu głównego w Lublinie to 12 godzin, z magazynów zewnętrznych to 24 godziny.

2. Odbiorcy spoza obszaru objętego codziennymi dostawami są obsługiwani za pomocą firm kurierskich z którymi AUTO EURO SA ma podpisane stosowne umowy. Koszt dostawy przy zamówieniu o wartości do 500 zł netto ponosi zamawiający.

CENY I PŁATNOŚCI

1. Szczegółowe ceny dla zarejestrowanych Odbiorców ustalane są indywidualnie dla każdego przez naszych przedstawicieli handlowych lub bezpośrednio z szefem działu sprzedaży.
2. Przez dzień dokonania zapłaty rozumie się dzień wpływu należności na rachunek bankowy lub do kasy AUTO EURO SA. W przypadku opóźnienia w zapłacie AUTO EURO SA ma prawo naliczyć ustawowe odsteki.
3. Roszczenia Odbiorcy z tytułu gwarancji nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności za bieżące zakupy.
4. W przypadku zakupów terminowych AUTO EURO SA ustala dla Odbiorcy indywidualny limit kredytowyna określony czas dostosowany do potrzb wsółpracy na podstawie dostarczonych dokumentów finansowych oraz informacji o dotychczasowej współpracy.
5. W przypadku przekroczonego limitu kredytowego lub przeterminowania płatności AUTO EURO SA zastrzga sobie prawo do niezrealizowania potwierdzonego zamówienia


ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI PRZEDMIOTU
1. W przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności, do momentu całkowitej zapłaty za towar, pozostaje on własnością firmy AUTO EURO SA.

2. Jeżeli Odbiorca nie zapłaci ceny w ustalonym terminie AUTO EURO SA może zażądać zwrotu towaru.


NIEZGODNOŚĆ TOWARU

Każda niezgodność towaru z dokumentami wydania, powinna być niezwłocznie zgłoszona do AUTO EURO S.A. nie później niż 48 godzin od momentu dostawy towaru faksem lub mail-em do szefa magazynu m.marzeda@autoeuro.com.pl

 

REKLAMACJE

1. Każda reklamacja musi być opisana stosownym protokołem (druk do pobrania) i przekazana do działu reklamacji AUTO EURO SA niezwłocznie po ujawnieniu się wad. Każda reklamacja rozpatrywana jest w indywidualnym trybie w ciągu 14 dni od daty dostarczenia pełnej dokumentacji.
2. Odbioirca nie ma prawa do wstrzymania płatności za towar w związku z rozpatrywaną reklamacją. AUTO EURO SA zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu reklamowanego towaru.

 

ZWROTY

1. Wszelkie zwroty towaru mogą się odbyć wyłącznie na podstawie wypełnionego czytelnie i kompletnie obowiązującego druku (druk do pobrania) na podstawie wcześniejszego ustalenia telefonicznego z działem zwrotów p.Kuba Stasiak (81-4436066, 667 633379) lub mailowego na adres działu zwrotów i reklamacji zwroty@autoeuro.com.pl na podstawie dowodu zakupu w terminie 7 dni od daty jego wystawienia.
2. Zwrotowi nie podlega towar sprowadzony na specjalne zamówienie dla klienta, części OE, części elektryczne i elektroniczne oraz płyny eksploatacyjne.
3. Zwroty towarów pochodzących z firmy POLCAR przyjmowane są pod warunkiem, że ich cena jednostkowa dla Odbiorcy przekracza 25 zł netto.  
4. Zwroty będą rozliczane (kompensata należności lub wypłata pieniędzy za zwrot) w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia ich przyjęcia przez magazyn główny.
5. Zwrot towaru następuje w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu w sposób uzgodniony z Działem Zwrotów i Reklamacji.
6. Zwracany towar nie może nosić śladów montażu.
7. Zwroty towaru dokonywane za pomocą firm kurierskich powinny być realizowane wyłącznie na koszt nadawcy.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

AUTO EURO SA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku używania produktów w nietypowych warunkach, wadliwej konserwacji, wykorzystania do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub innych nie przewidzianych przez producenta, przechowywania w nieodpowiednich warunkach, normalnego zużycia, powstałych na skutek nie właściwego montażu oraz wadliwie działających innych przylegających do danego produktu elementów mogących wpłynąć na uszkodzenie elementu reklamowanego.

sprawdź ofertę

Najnowsze części do wybranych samochodów dostępne w naszej bogatej ofercie.

nasze oddziały

Zobacz lokalizację oddziałów firmy Auto Euro - Części Samochodowe.

zamów części

Znajdź wybrane części do Twojego samochodu i zamów je w naszej firmie!